• Nhà thép Đinh Lê
  Nhà thép Đinh Lê
  Công ty Cổ Phần Nhà Thép Đinh Lê
 • Công trình
  Công trình

 • Nhà xưởng
  Nhà xưởng

 • Nhà máy
  Nhà máy

 • Nhà xưởng
  Nhà xưởng

 • Nhà máy
  Nhà máy

 • Nhà máy
  Nhà máy

 • Nhà máy
  Nhà máy

Dự án
Các dự án trên toàn quốc
Giải thưởng
Giải thưởng của Đinh Lê
Đối tác
Đối tác của Đinh Lê
Các dự án trên toàn quốc
Giải thưởng của Đinh Lê
Đối tác của Đinh Lê
Nhà Thép Đinh Lê

Qua 10 năm hình thành và phát triển từ sự khởi đầu hết sức khiêm tốn, nay Công ty Đinh Lê đã hình thành, ổn định và phát triển. Bên cạnh đó Đinh Lê còn tham gia sáng lập ra các công ty thành viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Điều này đã thể hiện tiềm năng vượt bậc và sự đoàn kết sức mạnh của lãnh đạo, tập thể công ty..

Nhà xưởng công nghiệp
Dịch vụ kho bãi
Xây dựng công nghiệp